Die Wetterdaten vom: 20.01.2020 22:23

Aktueller UV-Index0UV-I
Maximaler UV-Index (23:00)0UV-I