Die Wetterdaten vom: 29.06.2020 04:59

Aktueller UV-Index0UV-I
Maximaler UV-Index (16:42)2UV-I