Die Wetterdaten vom: 09.04.2020 04:59

Aktueller UV-Index0UV-I
Maximaler UV-Index (12:47)1UV-I