Die Wetterdaten vom: 06.11.2019 17:38

Aktueller UV-Index0UV-I
Maximaler UV-Index (18:01)0UV-I