Die Wetterdaten vom: 14.10.2019 03:33

Aktueller UV-Index0UV-I
Maximaler UV-Index (13:44)1UV-I